Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Modalitat

Virtual

Idioma d'impartició

Català/Castella (50%). Anglès (50%)

Places

20

Coordinació

Anna Cediel fdet.coordmmd@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Díptic
Díptic
Díptic
Campus virtual
Campus virtual
Campus virtual
Preinscripció i matrícula 2021/2022
Preinscripció i matrícula 2021/2022
Preinscripció i matrícula 2021/2022

El Màster en Mercat Digital: Estratègies jurídiques i econòmiques ofereix una aproximació multidisciplinària al fenomen de la digitalització en l'àmbit empresarial. Entre els seus objectius es troben:

1) L'adquisició de coneixements especialitzats en el dret d'un nou model d'empresa que presenta unes necessitats jurídiques específiques derivades del desenvolupament de l'economia digital: contractació en línia, fiscalitat de l'economia digital,  propietat intel·lectual, eines i processos digitals en l'àmbit del Dret de societats.

2) Així mateix es pretén que l'estudiantat conegui les estratègies per optimitzar la presència online de les empreses i fidelitzar als clients en l'entorn digital així com les principals claus per crear i gestionar un e-commerce.